Código de Ética

Gizateak antolatutako gizarteratzeko eta laneratzeko Euskadiko enpresen II. Jardunaldian, "Gizatearen eta bere gizarteratzeko eta laneratzeko enpresa bazkideen Etika kodea" aurkeztu zen publikoki. Argitalpen osoaz gain, Gizateako gizarteratzeko eta laneratzeko enpresa bazkideendako orientabide etikoak eta praktikoak biltzen dituen gida" eta "Erakunde sustatzaileek gizarteratzeko eta laneratzeko enpresekin eta Gizatearekin duten konpromisoa" dokumentuak argitaratu dira.

En el marco de la II Jornada de empresas de inserción del País Vasco organizada por Gizatea, se presentó públicamente el "Código de Ética de Gizatea y de sus empresas asociadas". Además de la publicación completa, se ha editado una "Guía con orientaciones éticas prácticas para las empresas de inserción socias de Gizatea", así como "El compromiso de las entidades promotoras con las empresas de inserción y Gizatea".

Pie de página

Promueve

Tema & Diseño por Investic con Drupal
Distribuir contenido