Informe final de l'auditoria social realitzada a Càritas Mallorca amb el seguiment de REAS Balears.