Cestola na Cachola é unha cooperativa de traballo asociado que desenvolve propostas culturais centradas na pintura artística, ilustración, muralismo e deseño, en combinación con proxectos de promoción da economía social e solidaria e consumo consciente: moda ética, formación cooperativa, acompañamento a outras iniciativas... 
Cestola na Cachola es una cooperativa de trabajo asociado que desarrolla propuestas culturales centradas en la pintura artística, ilustración, muralismo y diseño, en combinación con proyectos de promoción de la economía social y solidaria y el consumo consciente: moda ética, formación cooperativa, acompañamiento a otras iniciativas...

36500 Lalín