Inserción social y laboral de personas en situación de exclusión social

L’Eina SCCL és una cooperativa de inserció laboral que treballa per a la inclusió sociolaboral de les persones en risc d’exclusió, oferint un ampli ventall de serveis i activitats sense ànim de lucre. La nostra entitat neix a l’any 2007.

MISSIÓ

El nostre compromís social ens fa ésser conscients de les necessitats socials, cada cop més complexes i difícils d’atendre, que poden portar a les persones a situacions de precarietat socioeconòmica. Per això volem contribuir al desenvolupament social sostenible de les persones, entitats i territoris amb els que hi treballem.

OBJECTIUS DE L’ENTITAT

Des de l’Eina SCCL desenvolupem tres conjunts d’actuacions que pretenen:

– Afavorir la participació i implicació de la ciutadania i les seves entitats en la gestió del seu entorn i del seu territori

– Contribuir a la educació en valors de solidaritat, igualtat, convivència i respecte de les persones, amb especial èmfasis en els infants i joves

– Facilitar la inserció sociolaboral de les persones i famílies en risc d’exclusió social

VALORS

Transformació: Desitgem contribuir i esforçar-nos a millorar el nostre entorn, identificant les situacions d’injustícia o de desequilibri i comprometent-nos a aportar alguna cosa.
Educació en valors: La educació en valors com a principal eina de millora, educació que es construeix amb i des de la pràctica quotidiana, en multitud d’espais i moments de la nostra vida.
Participació: Aprendre a construir el futur entre tots i totes, des de la personalitat, els interessos, les habilitats i els coneixements de cadascú per decidir democràticament allò que volem millorar.
Proximitat: Treball amb i des del territori, l’entorn més proper i quotidià, el que conèixem amb el que ens sentim segurs i ens identifiquem, per aprofundir en ell i millorar-lo dia a dia
Confiança: En les persones i amb les persones, en les seves capacitats, il.lusions i expectatives, afavorint la seva relació i enriquiment mutu.
Iniciativa: Ser capaços de construir i ajudar a construïr nous projectes, capacitant les persones i potenciant les seves oportunitats, partint de les seves habilitats i els seus interessos.

 

Terrassa 08227

Soy un ex interno de la cárcel de Villabona, y un día, casi por casualidad, ingresé en un módulo que me cambió la vida y que ahora el Gobierno quiere cerrar. Hace poco que salí a la calle y he logrado reinsertarme gracias a esa unidad que ahora está en peligro. Por eso os pido ayuda.

La finalidad de Recollim es la inserción laboral y social de personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Trabajamos a través de dos líneas de actuación, social y medioambiental:
Dimensión social: trabajamos por la inserción social y laboral de colectivos en situación de exclusión a través de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral y programas de formación.
Dimensión medioambiental: trabajamos en el sector de la gestión de residuos y la educación ambiental y todas nuestras actuaciones van dirigidas hacia un desarrollo sostenible del medio ambiente.

L'Hospitalet de LLobregat

Pie de página

Promueve

Tema & Diseño por Investic con Drupal
Distribuir contenido