NUESTRA ACTIVIDAD
Sector: 
Proyectos de sensibilización y cooperación internacional
Misión: 

Vol ser una eina de dinamització social.  Promovem la solidaritat, la sensibilització i el diàleg intercultural. Entenem el treball de solidaritat com una lluita conjunta, al nord i al sud, per la transformació d’una realitat injusta mitjançant el reforç i la participació en els moviments populars al sud i al Nord.

Diiverses persones i grups que en ja treballaven en la solidaritat internacional i el suport a processos de desenvolupament local i comunitari a països d’Àfrica del Nord, a països àrabs i a Amèrica Central i del Sud.

L’organització s’ha especialitzat en la conca mediterrània i els seus pobles, amb un especial èmfasi en la creació de xarxes amb els moviments socials i la societat civil en el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.

Actividad: 
  • Promoció i defensa dels drets humans.
  • Suport a processos de transició democràtica i a iniciatives de recuperació de la memòria històrica.
  • Foment del coneixement de les realitats socials, polítiques, econòmiques i culturals dels diversos països de la ribera sud del Mediterrani a Catalunya.
  • Promoció del diàleg i de l’establiment de xarxes i estratègies comunes entre els moviments socials catalans i els de la ribera sud del Mediterrani.
  • Foment de l’Economia Social i Solidària.
  • Lluita contra la islamofòbia.
  • Solidaritat amb Palestina i denúncia de l’ocupació de Palestina per l’estat d’Israel.
Ámbito: 
Internacional
Horario de atención al público: 
De dilluns a divendres de 10 a 14 De dilluns a dijous de 16 a 19
Dirección y contacto
Persona de contacto: 
Anna Larrull
Correo electrónico: 
sodepau@sodepau.org
Dirección: 
Carrer Carders, 12, principal
Localidad y Código Postal: 
Barcelona - 08003
Provincia: 
Barcelona
Teléfono 1: 
93 301 01 71
Fax: 
93 342 48 90
Imágen
Otros datos
Nombre jurídico: 
SODEPAU
Año de constitución: 
1993
Buenas prácticas