NUESTRA ACTIVIDAD
Sector: 
Innovación social
Misión: 

Nova és una associació independent  i sense ànim de lucre que promou la innovació social per generar noves pràctiques i models que facin transitar la societat cap a un món habitable per a tothom, és a dir un món on totes les persones disposin dels recursos adequats per satisfer dignament les seves necessitats bàsiques de manera sostenible i equitativa.

Actividad: 
  • Participació i Transpariència.
  • Noviolencia Activa.
  • Alternatives al Sistema.
  • Espai Novalab.
Dirección y contacto
Persona de contacto: 
Xavier Espar
Correo electrónico: 
info@nova.cat
Dirección: 
Plaça Catalunya, núm. 9, 4t-2a
Localidad y Código Postal: 
08002 - Barcelona
Provincia: 
Barcelona
Teléfono 1: 
+34 93 551 47 14
Imágen
Buenas prácticas