NUESTRA ACTIVIDAD
Sector: 
Servicios Sociales y Culturales
Misión: 

VORAMAR és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya que va ser creada l'any 1966 per iniciativa d'un grup de famílies del Poblenou amb la inquietud de donar una determinada educació als seus fills i a les seves filles.

 

Des dels seus inicis, VORAMAR treballa per  desenvolupar un projecte educatiu on tothom hi té cabuda, alumnes, mestres, pares i mares.  Cal anar  tots a una per contribuir al desenvolupament integral dels i de les alumnes. La nostra escola és una escola oberta, participativa i amb capacitat pedagògica innovadora.

VORAMAR és una escola que es caracteritza per educar, formar i desenvolupar persones capaces d’integrar-se en els diferents entorns socials, tant actuals com futurs, amb un nivell de coneixements que els facilita avançar en la seva trajectòria educativa,  amb unes habilitats de relació i comunicació que el permet interactuar amb l’entorn i amb unes actituds que els caracteritzen com a persones amb un elevat grau de compromís social.

Productos / Servicios: 

VORAMAR. Un projecte educatiu de futur

 

El Projecte Educatiu de Voramar, es desenvolupa en les següents etapes:

-Segon Cicle d’Educació Infantil: P3, P4 i P5.

-Educació Primària: Sis cursos, de primer a sisè.

-Educació Secundària Obligatòria (ESO): Quatre cursos, de primer a quart.

L’alumne de Voramar té desenvolupats tant uns coneixements, com unes habilitats de caràcter social, com unes actituds de comportament, entenent que una persona ha de mantenir un equilibri entre aquests tres aspectes per integrar-se a qualsevol entorn en que es mourà quan sigui adult.

El model educatiu de l'escola s’orienta a la formació dels alumnes en tres vessants:

-El desenvolupament d’actituds i valors personals que es consideren essencials en la formació i la consolidació de la pròpia personalitat i que han de ser desenvolupats en les primeres etapes de la vida d’una persona.

-El desenvolupament d’habilitats personals de comunicació i relació que contribueixen a formar persones capaces d’integrar-se en entorns socials actuals i futurs.

-El desenvolupament de coneixements adequats sòlids per tal de contribuir a que els alumnes de Voramar tinguin desenvolupada la capacitat d’aprenentatge futur.

Com ho fem

Pedagògicament, l’escola impulsa el seu projecte educatiu aplicant metodologies didàctiques com el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu,  l’aprenentatge significatiu i funcional i l’aprenentatge i servei entre d’altres.

La metodologia pedagògica de Voramar:

-Valora l’alumne com a únic, els seus desigs, possibilitats i limitacions, tot buscant i potenciant el millor de cada u.

-Promou l’activitat ordenada i reflexiva, estimulant la iniciativa, la creativitat, l’expressió, el sentit crític i la comunicació.

-Fomenta l’aprenentatge global interelacionant les diferents àrees de coneixement i disciplines tècniques.

-L’adquisició de coneixements va sempre connectada amb els interessos vivencials de l’alumne, dins de la realitat que l’envolta.

-Incideix en que l’alumne descobreixi per ell mateix les solucions als diferents problemes que es presentin diàriament i en les diferents matèries.

-Treballa per a obtenir una autoexigència de l’alumne com a resultat d’un convenciment personal.

Què treballem:

El nostre projecte educatiu es sustenta en el caràcter propi de l'escola. Tanmateix, Voramar treballa per impulsar unes prioritats educatives que afavoreixen la integració dels nostres alumnes a l’entorn i en concret per:

-La formació i atenció personal a l’alumnat, per tal que aquest assoleixi el màxim de les seves capacitats i interessos.

-El projecte de llengües estrangeres, pel que s’introdueix de forma progressiva i des de l’educació infantil l’aprenentatge de l’anglès en altres àrees curriculars.

-El projecte de digitalització de l’escola, per tal de promoure en els alumnes l’ús de les noves tecnologies, amb capacitat crítica, responsable i innovadora.

-El projecte de valors de l’escola, per tal de formar i educar alumnes lliures emocionalment i amb relacions socials positives.

-El fomentar en els seus alumnes el compromís i la participació en l’entorn més immediat.

-La formació artística i esportiva com a eines de desenvolupament personal.

En el següent vincle podeu veure alguns dels Resultats del nostre Projecte Educatiu

Ámbito: 
Local
Dirección y contacto
Persona de contacto: 
Teresa Bigordà Amar
Correo electrónico: 
gerencia@voramar.cat
Dirección: 
C/ Ramon Turró, 130-138
Localidad y Código Postal: 
Barcelona 08005
Teléfono 1: 
932251324
Imágen
Buenas prácticas