NUESTRA ACTIVIDAD
Sector: 
Editorial
Misión: 

ECOS és un acrònim d´economia solidària, una realitat empresarial i social que es fonamenta en els valors de la democràcia econòmica, l'autogestió, la cooperació, la responsabilitat social i el respecte al medi ambient i l'entorn.

ECOS és també el nom d´una cooperativa de serveis formada per dues entitats de l´economia solidaria que comparteixen la convicció que aquest tipus d'economia constituiex una alternativa social, ecològica y econòmica viable i atractiva: Ex-Libris i L'Apòstrof, dues cooperatives de trevall, del sector de l'edició i les arts gràfiques.

ECOS, SCCL, és un proyecte editorial que neix amb l'objectiu de contribuir a difondre l'economia solidària a través de l'edició de qualsevol tipus de material que contribueixi  a promocionar-la.

Productos / Servicios: 
  • Experiencies d´Economia Solidària.
  • Alternatives d´Economia Solidària.
  • Repùblica de paper.
Ámbito: 
Comunidad Autónoma
Dirección y contacto
Persona de contacto: 
Jordi Panyella
Correo electrónico: 
ecos@ecos.coop
Dirección: 
Calle Casp, 43, baixos
Localidad y Código Postal: 
Barcelona 08010
Provincia: 
Barcelona
Teléfono 1: 
93 310 72 53
Buenas prácticas