Documentos de Xarxa - Catalunya

Ja tenim a punt la memòria d’activitats de la XES d’aquest 2016! La podeu trobar penjada a l’apartat de transparència del web i també podeu consultar-la aquí.

A la memòria hi trobareu tota la informació sobre qui som, què fem i com ens organitzem en comissions de treball. S’hi desglossen tots els projectes i iniciatives que vam endegar l’any passat, com la Xescotada, l’assemblea del 21 de desembre, la I Escola d’Estiu de l’Economia Solidària, que va debatre i reflexionar sobre cap a on ha d’avançar el sector, la 8a campanya de Balanç Social #Ensenyaelcor, la presentació del 2n informe sobre l’estat del mercat social català o la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que va aplegar 120 entitats i empreses, 190 expositores i més de 21.000 persones visitants. També el fet que el 2016 ha nascut una nova comissió a la XES, la comissió de Facilitació i cures.

REVISTA OIKONOMICS
Revista de economía, empresa y sociedad
Universitat Oberta de Catalunya

EDITORIAL

August Corrons Profesor de los Estudios de Economía y Empresa (UOC)

Joan Miquel Gomis Profesor de los Estudios de Economía y Empresa (UOC).
Director de Oikonomics

Según el informe «La Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible» (2014), elaborado por Naciones Unidas,

Cada año el Ayuntamiento de Barcelona genera miles de trabajos y un alto volumen de contratos que inyectan millones de euros a la economía de la ciudad. En concreto, el Ayuntamiento adjudica cada año 590 millones de euros en bienes y servicios, prácticamente una cuarta parte de su presupuesto.

En el actual contexto de crisis económica, esta capacidad de inversión se convierte en una gran oportunidad para impulsar una actividad económica más responsable social y ambientalmente, y para favorecer la contratación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y empresas de inserción laboral.

El document que teniu a les mans és el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona, una iniciativa municipal que desplega una mirada socioeconòmica transformadora de la realitat urbana i un programa d’acció amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les persones i de la justícia social.

El Pla d’Impuls recull una diagnosi, el procés d’elaboració i el conjunt d’actuacions que es volen dur a terme en els propers anys a la ciutat, i s’estructura en les parts següents:

Por Jordi Garcia Jané

Aquests dies acabem la quarta edició del curs d’economia social i solidària que organitza l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) de la Diputació de Barcelona per a tècnics i tècniques dels ens locals de la demarcació de Barcelona. El fet d’haver exercit com a tutor i formador de les diverses edicions d’aquest curs m’ha permès aprofundir en les polítiques públiques locals per fomentar l’economia social i solidària (ESS). Tot seguit presento vint pistes que crec que poden ser útils per promoure l’ESS des dels ajuntaments i consells comarcals, a manera de síntesi de tot el que après jo també en aquests anys.

Amb ànim de facilitar la feina a totes les organitzacions que voleu fer Balanç Social i formar part del Mercat Social, hem preparat dos materials que us poden ser útils: una guia gràfica per entendre què us aporta fer el Balanç Social, i un tutorial de totes les passes per completar el procediment.

Las otras economías se abren paso en la ciudad de Barcelona. Son hechas de gestos cotidianos, de miles de iniciativas en el trabajo, en el consumo, en el ahorro, en el cuidado de las personas y del entorno. Son formas de relación que ponen la resolución de las necesidades personales y colectivas en el centro de su actividad; y lo hacen desde unos valores, y sobre todo desde unas prácticas, que no subordinan lo social hacia lo económico, sino que enlazan ambas esferas para que sean interdependientes y ajustadas a la complejidad de la vida social.

Si algo ha caracterizado la primera edición de OuiShare Fest Barcelona son las oportunidades que esta cita ha brindado para la comunicación y el diálogo entre diferentes alternativas económicas.

Entre la diversidad de enfoques que existen en la red de OuiShare , uno de los grandes debates que se dan dentro y fuera de la comunidad es cómo usar el potencial que tiene la economía colaborativa para superar el modelo económico dominante, que necesita sobreexplotar los recursos naturales y aumentar las desigualdades sociales que lo hacen posible para ir generando cíclicamente crisis financieras.

El encuentro internacional de municipalismo y economía solidaria se ha celebrado en Barcelona el 22 y 23 de octubre, en los días previos a la feria del sector -la Fira d’Economía Solidària de Catalunya-. El encuentro se ha organizado desde el ayuntamiento y ha servido también para presentar en sociedad el comisionado de Economia Cooperativa, Social y Solidaria, una de las novedades del nuevo gobierno de la capital catalana. 

Al encuentro han asistido unas 200 personas, con representantes de más de treinta municipios, algunos de ellos de fuera de Catalunya, además de gente del sector y del ámbito universitario. Y ha servido para hacer patente el dinamismo de la economía social y solidaria y el interés por parte del nuevo municipalismo surgido de las pasadas elecciones en contribuir a su crecimiento y desarrollo.

Volem recuperar i transformar els nostres barris, pobles i ciutats, per tal que tots i totes hi visquem dignament. Aquest és l’anhel que recorre el país, comarca a comarca, veïnat a veïnat. És el ritme de fons, sorgit d’arreu i de baix, d’un canvi social, econòmic i polític que ja està en marxa en el procés constituent que haurà de definir el model social i territorial del nostre país. Des de la Xarxa d’Economia Solidària empenyem aquesta voluntat de transformació, posant en marxa una altra economia per tal que el canvi sigui substancial. Una economia que situï en el centre de la seva activitat la sostenibilitat de la vida i la resolució equitativa de les necessitats humanes. Una economia social i solidària.

Pie de página

Promueve

Tema & Diseño por Investic con Drupal