Documentos de REAS Balears

A les Illes Balears existeixen iniciatives d'economia social i solidària i inserció social que ofereixen productes i serveis amb valors afegits socials, ecològics i ètics per donar resposta al seu objecte social. Ens referim a cooperatives i altres empreses d'economia social, iniciatives de producció agrària ecològica i amb criteris de sostenibilitat ambiental, iniciatives d'economia solidària, inserció social i comerç just, xarxes de consum responsable, iniciatives de desenvolupament local...

A la vegada, una part de la ciutadania i administracions públiques, a través d'actuacions de Compra Pública Ètica, té predisposició a participar d'una forma més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsable ambientalment i socialment.

Un any més vos presentam la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats desenvolupades en 2016 i donar resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la societat.

La Fundació Deixalles està desenvolupant el projecte “Promoció del comerç just als municipis de la part forana de Mallorca” amb el suport de la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Uns dels objectius del projecte és la sensibilització i assessorament dels responsables tècnics i polítics dels ajuntaments de Mallorca per tal d’afavorir les compres i contractacions de productes i serveis de comerç just.

Instrucció per una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística de l'Ajuntament de Palma, aprovada per la Regidoria de Funció Pública i Govern Interior en data 5 d'octubre de 2016

Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016 pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

________

Teniu en les vostres mans un any més la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) corresponent a l'exercici 2015, amb la que volem informar de les activitats desenvolupades i donar resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la societat.

REAS Balears va començar l'any amb 9 entitats associades, i al llarg de 2015 dues noves entitats s'han incorporat com a socis: Slow Food Illes Balears i l'empresa d'inserció Deixalles Serveis Ambientals. En conjunt en 2015 les entitats sòcies, tot i que algunes d’elles han patit la crisis i no han tingut activitat econòmica, han proporcionat 682 llocs de feina i el seu moviment econòmic ha estat de 21.001.287 €.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2015 por el que se aprueba fijar el porcentaje mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción y a los programas de empleo protegido

Tercer Sector Social Illes Balears és una associació constituïda legalment en 2010, tot i que les seves entitats ja venien col·laborant en xarxa des de 2008.

La seva missió és aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes d’acció social de les Illes Balears per tal de representar i reivindicar, amb més força, les mancances socials no cobertes de molts de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear.

Visita i coneix la feina de S'Altra Senalla amb els vídeos següents, resultat de l'excel·lent treball fet per na Dani, en Pere i en Santi, estudiants de grau superior d'imatges i audiovisual del IES Juníper Serra:

Reedición por Alba Sud Editorial, con licencia Creative Commons, del libro de Joan Buades editado inicialmente en 2006. Aporta un análisis profundo sobre el papel del turismo en el capitalismo global, y concretamente define que papel juegan las cadenas hoteleras baleares en la colonización turística del planeta.

 

Pie de página

Promueve

Tema & Diseño por Investic con Drupal