Autor/a: 
Ajuntament de Barcelona

El document que teniu a les mans és el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona, una iniciativa municipal que desplega una mirada socioeconòmica transformadora de la realitat urbana i un programa d’acció amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les persones i de la justícia social.

El Pla d’Impuls recull una diagnosi, el procés d’elaboració i el conjunt d’actuacions que es volen dur a terme en els propers anys a la ciutat, i s’estructura en les parts següents:

  • L’economia social i solidària a Barcelona . On s’analitza la realitat del teixit socioeconòmic transformador de la ciutat i el seu desplegament territorial.
  • Elaboració del Pla . On s’exposa el procés d’elaboració del Pla i les dinàmiques de coproducció i corresponsabilitat.
  • Contingut del Pla . On es descriuen els objectius generals i específics, les línies de treball, les actuacions i les accions a emprendre.
  • Desenvolupament del Pla . On es mostren els diferents agents implicats en l’execució del Pla i els espais de treball conjunt i participat.
  • Pressupost i seguiment i avaluació . On es detallen les assignacions pressupostàries, així com els criteris d’avaluació d’impacte.
  • Annex : Per una nova política socioeconòmica. On es relata una aproximació a l’economia plural i a la proposta de transformació socioeconòmica de la ciutat.

Noticia relacionada: Barcelona impulsará la economía social y solidaria con 24,5 millones hasta 2019

AdjuntoTamaño
plaAltresEconomies.pdf993.46 KB