NUESTRA ACTIVIDAD
Sector: 
Empresa d'inserció
Misión: 

Integració i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social como a trànsit a l’ocupació ordinàri

Productos / Servicios: 
  1. Conservació i manteniment d’edificis, de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades, de mobiliari urbà, de muntanyes i jardins
  2. La recollida i transport de tota mena de residus ( mobles, metalls, residus ferris, paper, cartró, vidres, plàstics, envasos lleugers, roba, draps, cables, electrodomèstics i equips informàtics). Tractament i reciclatge de ferralla
  3. La fabricació i venda dels productes reciclats (mobles, electrodomèstics, roba, bijuteria…)
  4. Recollida, tractament i venda de materials per a la seva reutilització
  5. Serveis de neteja (locals, oficines, habitatges particulars; boscos, platges, parcel·les de terreny i torrents)
  6. Recollida de carros portaequipatges en estacions i aeroports
  7. Activitats agrícoles i forestals en general
  8. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxiu i similars. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs
Ámbito: 
Provincial
Dirección y contacto
Persona de contacto: 
Maria Jaume
Correo electrónico: 
dsagerencia@deixalles.org
Dirección: 
c/ Cedre 8A
Localidad y Código Postal: 
07008 Palma
Provincia: 
Illes Balears
Teléfono 1: 
971479440
Buenas prácticas