Posar l’eficiència econòmica i social al servei dels infants, famílies i societat, per teixir un model de relacions econòmiques que cerqui la satisfacció de necessitats d’una forma més democràtica i col·laborativa.

Terrassa 08222