Nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Ofrecemos servizos de consultoría en Software Libre e protección de datos. Os nosos servizos están relacionados coa parametrización, desenvolvemento e implementación de software de alto valor engadido para o cliente, así como a auditoría e adecuación das entidades á LOPD. Os nosos valores pódense clasificar en: •De cara ó cliente: A relación co cliente basease na honestidade e na colaboración para solventar necesidades ou mellorar a súa actividade. A comunicación co cliente fundamenta a nosa maneira de traballar con el. Apostamos polo traballo ben feito e o compromiso mutuo. •De cara ós traballadores: Respecto polo desenrolo da persoa traballadora nun entorno autoxestionario. Consideramos importante a conciliación da vida persoal e profesional. •De cada á sociedade: A través da realización de proxectos a entidades de carácter social. Promoción da cultura libre. Presencia en sectores ligados á economía solidaria.

15708 - A Coruña

Innovación en Sistemas de Información y Documentación, SL. (ANOBIUM) es un Centro Especial de Empleo promovido por la Fundación Picarral y la Fundación Integración y Empleo. ANOBIUM tiene como misión consolidar una estructura empresarial sólida capaz de generar empleo estable y cualificado para personas con discapacidad a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

50014 – Zaragoza

Pie de página

Promueve

Tema & Diseño por Investic con Drupal
Distribuir contenido