Integració i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social como a trànsit a l’ocupació ordinàri

07008 Palma