Traballar coa comunidade rural en procesos de desenvolvemento integral e sostible, en coordinación con outros axentes sociais do territorio para xerar mellores condicións de vida da poboación e do seu medio.

Trabajar con la comunidad rural en procesos de desarrollo integral y sostenible, en coordinación con otros agentes sociales de la zona para generar mejores condiciones de vida de la población y de su medio. 

32616- Vilardevós